02188886450

طراحی سایت شرکتی

شاید بتوان گفت بیشترین سفارش سایت ها برای شرکت هاست اکثر شرکت ها آبشن های یکسانی دارند اما اگر بخوایم به مهمترین آنها اشاره داشته باشیم

سایت هایی که به صورت شرکتی طراحی می شوند با امکانات زیر پیاده سازی می شوند

1- مدیریت مقالات

2-مدیریت اخبار

3- مدیریت منو و صفحات

4- نمایش نمایندگان

5- مدیریت گالری

6- مدیریت فیلم

7- مدیریت محصولات

8- طراحی واکنش گرا

در طراحی سایت های شرکتی اصولا این امکانات موجوده البته نیاز شرکت ها شاید متفاوت باشد اما به طور کلی تمام نیاز های شرکت شما با این امکانات فراهم است و به راحتی می توانید سایت خود را مدیریت کنید

بیشتر
9574 بازدید