طراحی سایت انجمن فولاد ایران

جزییات پروژه

 • نام پروژه:طراحی سایت انجمن فولاد ایران
 • مدت زمان پیاده سازی:90 روز
 • زبان برنامه نویسی:Net.
 • نوع طراحی:خبری
 • آدرس وب سایت:http://steeliran.org
نمایش سایت

به اشتراک بگذارید.

طراحی سایت خبری انجمن فولاد ایران با قابلیت های یک سایت خبری بسیار کامل از آبشن های این سایت می توان به موارد زیر اشاره کرد این وب سایت پس از چند سال توانسته تمام نیاز های انجمن فولاد ایران را تامین نماید

 1. طراحی واکنش گرا
 2. مدیریت گروه های خبری
 3. سطوح دسترسی خبر
 4. ماژول زیر مجموعه های فولاد
 5. بولتن
 6. مدیریت چیدمان
 7. و.....