02188886450
طراحی سامانه وزارت ارشاد

طراحی سامانه وزارت ارشاد

از افتخارات شرکت ما سامانه وزارت ارشاد 1- ثبت نام کلیه متقاضیان شرکت های تبلیغاتی کل کشور 2- صدور مجوز شرکت ها 3- مدیریت تبلیغات محیطی کل کشور ***نرم افزار مدیریت پروانه ها*** این...
ادامه مطلب

نمونه کار طراحی سامانه

طراحی سایت سازمانی یکی از اقداماتی است که امروزه با هدف کم کردن بروکراسی ادارای طراحی شده است. با استفاده از این سامانه می توان تعداد مراجعه کنندگان به مراکز مختلف اداری را به کمترین میزان رساند و افراد می توانند در هر ساعت از شبانه روز برای پیگیری کارهای خود اقدام نمایند. این سایت ها معمولا در دو دسته کاربران معمولی و کاربران ویژه طراحی می شوند تا به افراد کمک کنند هر چه زودتر به اهداف سازمانی خود دست پیدا کنند و در این میان زمان را از دست ندهند. در این گونه سایت ها مطالب به روز در اختیار کاربران قرار می گیرد و همین امر می تواند تماس های تلفنی را نیز کاهش دهد. به همین دلیل، تمامی سازمان های بزرگ باید طراحی سایت سازمانی را مد نظر قرار دهند. 

5425 بازدید