02188886450

طراحی سایت فوری

در برخی از مواقع شرکت ها یا ارگان ها نزدیک به مراسم یا پروسه خاصی  بر می خورند که وب سایت نیاز است وزمان محدود دارندشرکت ما برای چنین زمانی پکیجی با نام طراحی سایت فوری تهیه نموده که در صورتیکه شما اعلام نمایید کلیه تیم خود را جهت را اندازی پرتال شما بسیج می کند.

نیاز به طراحی سایت کمتر از 24 ساعت دارید؟

به عنوان مثال شرکت هاتف شهر نیز با همین مشکل روبرو شد که کارمندان ما ظرف 2 روز پرتالی کامل برای این شرکت راه اندازی نموده و تاکنون این شرکت رضایت کامل را از ما داشته و حتی این پرتال کوچکترین اروری نیز نداده است.

 

Image

 

آیا طراحی سایت فوری مناسب است؟

طراحی سایت فوری یا طراحی سایت در 24 ساعت  به معنای کیفیت پایین نیست تنها تفاوتی که با پکیج های دیگر دارد استفاده از طرح های خارجی و بسیج کردن کل تیم برای اجرای یک وب سایت است استفاده از طرح های خارجی هم به عنوان عیب نیست چون ما بهترین و بروز ترین طرح را برای شما آماده می کنیم.

 

آیا هزینه طراحی سایت فوری گران تر است؟


قطعا سفارش یک سایت که سریع نیاز است همراه با هزینه بیشتری است چون 3 تن از کارمندان شرکت در شب مشغول به کار هستند تا سایت شما را تحویل دهند

 

برای طراحی سایت فوری حتما با ما تماس بگیرید.

9272 بازدید